Αρχική / Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η CHRYSSA TRAVEL IKE είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου  όπως αυτά της παρέχονται από τους ίδιους, ενώ η συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών στις βάσεις δεδομένων μας υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι χρήστες του ιστότοπου  μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων εγγραφής τους (όπως αυτά ζητούνται από μέρους μας βάσει των νόμων 2472/1997 και 3471/2006 κατά την on line εγγραφή του κάθε χρήστη), επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@chryssatravel.gr . Η  CHRYSSA TRAVEL IKE έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών του ιστότοπου www.chryssatravel.gr, για να τους κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας και των επιχειρηματικών συνεργατών της (πχ. ενημερώσεις σχετικά με τις νεότερες ειδήσεις). Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να επιλέξει να μην τις λαμβάνει, ενημερώνοντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για την οποιαδήποτε επικοινωνία με την υπεύθυνη και ιδιοκτήτρια εταιρεία του ιστότοπου  ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην CHRYSSA TRAVEL IKE στη διεύθυνση Τσιμισκή 73, Θεσσαλονίκη , τκ 54622, τηλ. 2310269828  email: info@chryssatravel.gr

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.chryssatravel.gr, των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε σχετική διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Facebook